Integritetspolicy

Medlemsvillkor

Medlemskapet

1.1 Ditt medlemskap i Citygym Söderhamn är personligt och får endast användas av dig, du är inte tillåten att låna ut eller överlåta det till någon annan person. Bryter du mot detta kommer medlemskapet att stängas av utan möjlighet till återbetalning.

1.2 I samband med tecknande av medlemskap erläggs en medlemsavgift på 120:-.
I den ingår även inpasseringsbricka/tagg.

1.3 Som medlem hos Citygym Söderhamn har du möjlighet att ta del av flera medlemsförmåner.

1.3 Är du under 13 år behöver vi ha godkännande från vårdnadshavare för att du ska kunna bli medlem.

1.4 Som medlem godkänner du att vi har tillåtelse att göra utskick till dig vid till exempel erbjudanden och information.

1.5 Du ansvarar för att Citygym har korrekta och uppdaterade kontaktuppgifter till dig.

1.6 Utöver de angivna villkoren är du skyldig att följa våra Medlemsregler och Trivselregler.

1.7 Avstängning kan tilldelas dig som medlem om man bryter mot villkoren, gymreglerna eller trivselreglerna. Detta kan inträffa vid olämpligt uppträdande, otillåten utlåning av träningskort, dopning, stöld, hot eller våld, eller om synbar påverkan av alkohol/droger förekommer. En avstängning innebär att medlemskapet/träningskortet upphör att gälla på obestämd tid.

Träningskort och betalning

2.1 Är du under 18 år och vill teckna via autogiro behöver vi ha godkännande från vårdnadshavare samt registrera dem som betalare.

2.2 Personer under 13 år behöver godkännande från vårdnadshavare för att få köpa träningskort.

2.3 Aktuell bindningstid som gäller vid autogiro finns angivet på aktuella prislistor att ta del av.

2.4 Aktuell uppsägningstid som gäller vid alla autogiromedlemskap är 2 hela kalendermånader.

2.5 Vid borttappande av inpasseringsbricka/tagg måste du kontakta oss snarast. Utnyttjas brickan av obehörig, icke-medlem och/eller om skadegörelse sker på grund av detta är det du som står angiven på medlemskapet som är delansvarig för detta.

2.6 Ny inpasseringsbricka/tagg kan fås mot avgift.

2.7 Om du betalar för ditt träningskort genom avbetalningar, autogiro eller liknande, och betalningarna avbryts innan avtalstiden löper ut, kommer ditt träningskort att spärras tills betalningen är fullgjord. Du är alltid skyldig att betala för den period du har köpt träningskortet för.

2.8 Öppettider och bemannade tider kan komma att ändras från tid till annan med anledning av säsong, personalbrist, sjukdom, renoveringar och så vidare.

2.9 Det är ditt ansvar att bedöma om ditt hälsotillstånd är sådant att det inte utgör någon risk för dig själv eller andra medlemmar.

2.10 Citygym ansvarar inte för förluster eller skador på dina eller andra medlemmar och besökares föremål och tillhörigheter.

2.11 Förvaring av personliga tillhörigheter sker på egen risk. Möjlighet att låsa in tillhörigheter i skåp ges, eget lås medtages.

2.12 Citygym har nolltolerans mot doping, droger och alkohol. Kontroller kan komma att ske utan förvarning.

Ångerrätt

3.1 Du har rätt att ångra ditt köp av träningskort inom 14 dagar från inköpstillfället. Du får då pengarna tillbaka till ditt bankkonto (1–5 bankdagar) för kostnaden av träningskortet, ej medlemsavgiften om den tillkommit. Citygym har rätt att göra avdrag på återbetalningsvärdet på den tiden som gått från inköpstillfället. Pengarna tillbaka gäller ej på köp via friskvårdsapp till exempel Epassi och Wellnet.

3.2 Vill du ångra ditt köp och använda dig av ångerrätten bör detta ske i god tid och på ett klart och tydligt sätt meddela Citygym Personal om detta innan ångerfristen ej längre är giltig.

Behandling av personuppgifter

Introduktion

Citygym är engagerad i att skydda integriteten för våra medlemmar och besökare. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lämnar ut och skyddar personlig information i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Informationen vi samlar in

Vi samlar endast in nödvändig information för att utföra våra tjänster och upprätthålla vår verksamhet. Det inkluderar personuppgifter som namn, kontaktinformation och andra relevanta uppgifter. Vi kan samla in personlig information, inklusive men inte begränsat till:

  • Kontaktinformation (namn, e-postadress, telefonnummer)

  • Medlemsinformation (registreringsformulär, information)

  • Hälsorelaterad information för säkerhet under träningen

  • Övervakningsbilder från säkerhetskameror för trygghetssyften

Hur vi använder din information

Vi använder den insamlade informationen för följande ändamål:

  • Hantering och administration av medlemskap
  • Säkerställa en säker träningsmiljö
  • Kommunikation om tjänster, kampanjer och evenemang
  • Säkerhet och övervakning genom säkerhetskameror

Dataskyddsåtgärder

Vi implementerar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten och konfidentialiteten av den insamlade informationen samt regelbundna säkerhetsutvärderingar.

Delning av data

Vi säljer eller hyr inte ut din personliga information till tredje parter. Vi kan dock dela information med tjänsteleverantörer, när det är nödvändigt för att uppfylla kontraktsenliga åtaganden eller lagliga krav.

Lagring

Vi behåller personlig information endast så länge som nödvändigt för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy eller enligt lagkrav. Övervakningsbilder behålls vanligtvis under en begränsad tid och raderas säkert därefter.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till, korrigera, radera eller begränsa behandlingen av din personliga information. För att utöva dessa rättigheter, kontakta oss på citygymmet@outlook.com.

Ändringar i policyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra denna integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar träder i kraft vid publicering av den reviderade policyn på vår webbplats.

Kontaktinformation

Om du har några frågor eller funderingar om vår integritetspolicy, kontakta oss på citygymmet@outlook.com. Genom att använda våra tjänster samtycker du till villkoren som beskrivs i denna integritetspolicy.